Hva kan vi?

El installasjoner i
  • industrianlegg
  • boliganleggnytt og gammelt
  • kontorbygg
  • belysningsanlegg
  • forretningsbygg
  • e-verksrapport
  • landbruk
  • service varmegulv

Ahlsell er vår hovedleverandør:
www.ahlsell.no

Vi er også medlem i NELFO:
www.nelfo.no

NEK 405.2.2 - Elkontroll bolig  kr. 2500,- inkl mva -
Gjelder inntil 140 m2 - 1 sikringsskap

Elkontroll - bolig